Názov: Interiér vybratých častí vily Villa S´rtis
Miesto: Guothova Bratislava