Názov: Interiér v penthouse
Miesto: Starohájska ulica, Nový Háj Bratislava