Názov: Interiér showroomu ITB
Miesto: Mickiewiczova Bratislava
Autori: Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. arch. Igor Lichý, Prof. akad. arch. Imrich Vaško, Ing.arch. Alica Danielová, Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Emanuel Zatlukaj