Názov: Rodinný dom, zásaby do hrubej stavby novostavby, stavebný interiér, interiér
Miesto: Jazdecká ulica, Trnava