Názov: Vzorový byt Nový Háj, Imagine Development
Miesto: Starohájska ulica, Nový Háj Bratislava
Autor: Alica Danielová, grafika na stene : Juraj Hubinský