Názov: Byt 2 Vila Vansova Bratislava
Autor: Alica Danielová, Peter Daniel