Názov: Štúdia interiéru novostavby vily
Miesto: Ľubinská ulica Bratislava