Názov: Rekonštrukcia priemyselnej haly, interiér
Miesto: Kominárska ulica Bratislava