Názov: ISDD plus
Miesto: Trnavská cesta Bratislava
Autori: Alica Danielová, Architekti Šebo Lichý / Tomáš Šebo, Igor Lichý, Adam Galvánek, Katarína Hrvolová